Wsparcie finansowe na zakup książek, promocję czytelnictwa i wyposażenie biblioteki.

przez | 05/09/2022

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu otrzymało wsparcie finansowe  w wysokości 5 tysięcy złotych na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

W ramach programu do biblioteki szkolnej zostaną zakupione książki będące nowościami wydawniczymi. Będzie to beletrystyka, poradniki, książki poruszające tematykę historyczną. W ramach promocji czytelnictwa odbędą się konkursy, spotkania czytelnicze, wycieczki regionalne, zostanie zrealizowany projekt edukacyjny: Książka-inspiracja do tworzenia. Biblioteka szkolna zakupi także czytnik e-booków, z którego będą mogli korzystać również uczniowie. Zadania programowe będą realizowane do grudnia 2022 roku.