WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

przez | 22/09/2023

Szanowni Państwo,

Prezydium Rady Rodziców jako przedstawiciel Rady Rodziców pragnie zachęcić Państwa do regulowania składek na rzecz uczniów naszej szkoły. Gwarantujemy Państwu, iż rozliczanie składek jest prowadzone w sposób przejrzysty, a środki wydawane w sposób przemyślany. Ze składek finansuje się wyjazdy na konkursy, pokrywa się koszty nagród dla uczniów, dofinansowuje wycieczki fakultatywne, oraz inne cele mając zawsze na uwadze dobro naszych dzieci i szkoły. Każda klasa ma prawo zwrócić się do Rady Rodziców z wnioskiem o dofinansowanie swojego pomysłu. Wpłat można dokonywać u wychowawcy, w sekretariacie szkoły lub na podany numer konta.

Wysokość składki wynosi 5 miesięcznie lub 50 rocznie

Numer konta: 86 8310 0002 0000 1283 2000 0160