ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

przez | 01/09/2021
Z nowymi nadziejami i siłami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu. Dyrektor szkoły, pan Jarosław Drwięga, przywitał nauczycieli, uczniów, rodziców i zaproszonych gości zgromadzonych na apelu w auli szkolnej. Szczególnie ciepłe słowa skierował do uczniów klas pierwszych. Przedstawił także nowozatrudnioną w szkole kadrę pedagogiczną oraz pogratulował nauczycielom, którzy zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego. Społeczność szkolna obejrzała krótki program słowno-muzyczny przygotowany przez klasę II B LO pod kierunkiem p. Agnieszki Barańskiej. Uczciliśmy także minutą ciszy bohaterów poległych podczas II wojny światowej.
Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Powiatu Sztumskiego, pan Leszek Sarnowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę współpracy, otwartości na drugiego człowieka, koncentrowania się na rzeczach ważnych w obliczu pandemii. Życzył także owocnej pracy nauczycielom i uczniom. Zaczynamy rok szkolny z nadzieją dobrego zdrowia, dobrych wyników w pracy oraz nauce.