REKRUTACJĘ CZAS ZACZĄĆ

przez | 18/05/2022
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 rozpoczęła się już 16 maja 2022 roku. Uczniowie ósmych klas zastanawiają się, jaką wybrać szkołę?
Oczywiście odpowiedź jest prosta – NASZĄ!!!
Oprócz wyników z egzaminu ósmoklasisty, ważne są także oceny i dodatkowa aktywność szkolna (np. wolontariat, udział w wydarzeniach sportowych, konkursach czy olimpiadach).
O czym należy pamiętać w trakcie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej?
O jakich datach nie wolno zapomnieć?
Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat trwającej rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że test sprawności fizycznej dla kandydatów do OPW odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 r. o godzinie 13.30 w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.