Przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną

przez | 14/05/2021

W procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej istnieje możliwość przesłania dokumentów drogą elektroniczną.

Kandydaci/rodzice kandydatów mogą skorzystać z następujących funkcjonalności:

  1. elektroniczne złożenie wniosku wraz z wysłaniem skanów dokumentów do szkoły,
  2. wprowadzanie świadectw oraz wyników egzaminu ósmoklasisty.

Poniżej udostępniamy link do instrukcji elektronicznego wysyłania dokumentów rekrutacyjnych:

Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów…