PRÓBA SPRAWNOŚCIOWA

przez | 03/06/2023

Wszyscy kandydaci do klasy I Liceum Ogólnokształcącego – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO, zobowiązani są przystąpić do testu sprawności fizycznej. Jest to warunek dalszego udziału w rekrutacji do tej klasy. Przypominamy, że już w najbliższą środę 07 czerwca 2023 godz. 14.00 odbędzie się próba sprawnościowa. W szczególnych losowych przypadkach istnieje możliwość przystąpienia do próby w drugim terminie – 26 czerwca 2023, godz. 12.00

Warunkiem przystąpienia do testu sprawnościowego jest przedstawienie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do udziału w próbie (dostępny poniżej).

Osoba przystępująca do testu zobowiązana jest wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Należy również posiadać strój sportowy oraz zmienne obuwie.

Zbiórka kandydatów przystępujących do próby sprawności fizycznej – przed wejście na salę gimnastyczną Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, ul. Zawadzkiego 15

Zgoda rodziców na udział w próbie sprawności fizycznej OPW

https://zsdzierzgon.edu.pl/wp-content/uploads/2023/06/Zgoda_rodzicow_na_udzial_w_probie_sprawnosci_fizycznej_OPW1.docx