Ogólnopolski Program Edukacyjny związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W służbie prawu”

przez | 26/01/2024

W czwartek 25 stycznia grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w zajęciach
z funkcjonariuszami służby więziennej Zakładu Karnego w Sztumie w ramach udziału
w w/w programie. Oprócz tego, że młodzież miała okazję zobaczyć, jak wygląda i działa więzienie, to uczestniczyła również w bardzo ciekawej prewencyjnej lekcji uświadamiającej jakie konsekwencje ponoszą ci, którzy wchodzą w konflikt z prawem.