Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2023/2024

przez | 20/03/2021

Dyrektor Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

mgr inż. Jarosław Drwięga

Wicedyrektor

mgr Monika Frygier

Pedagog

mgr Mariola Zięba

Psycholog

mgr Martyna Erber

 

Nauczyciele

Barańska Agnieszka – język angielski

Bieńkowska Iwona – matematyka

Bloch Aurelia – język angielski

Browarczyk Dariusz – język polski, rewalidacja

Chmielewska Agnieszka – język polski, historia

Drwięga Jarosław – chemia

Drwięga Marzena – biologia, przedmioty zawodowe

Frygier Monika – przedmioty zawodowe

Gąsior Katarzyna – rewalidacja

Guzman Grzegorz – edukacja dla bezpieczeństwa, biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe

Hoppe Dariusz – edukacja dla bezpieczeństwa, wybrane zagadnienia z wojskowości

Karabin Agnieszka – język polski

Karabin Maciej – język angielski

Kraft Małgorzata – język polski, filozofia

ks. Kuratczyk Krzysztof – religia

Łastowska Dorota – bibliotekarz

Mańkowska Irena – geografia

Mikołajczak Iwona – wychowanie fizyczne

ks. Olejarz Przemysław – religia

Panas Marian – matematyka

Pawlik-Liszewska Monika – geografia, informatyka, przedmioty zawodowe

Puton Aleksandra – historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

Seńko Marta – język niemiecki

Stańczak-Bakierska Bożena – język rosyjski

Szulga Wincenty – fizyka

Zieliński Jacek – wychowanie fizyczne

Zięba Mariola – język polski, rewalidacja