previous arrow
next arrow
Slider

RODO

Kategoria: Uczniowie Opublikowano: czwartek, 03, styczeń 2019

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu ul. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” 15 82-440 Dzierzgoń, telefon 55-276-26-27, reprezentowana przez: dyrektora Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Hannę Drączkowską, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646).

 4. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu jaki jest niezbędny do tego, aby osiągnąć założony cel przetwarzania danych. Dane mogą być przetwarzane dłużej – tj. po osiągnięciu celu dla którego zostały zebrane, jednakże wyłącznie do celów archiwalnych.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Rzecznik Praw Ucznia

Kategoria: Uczniowie Opublikowano: poniedziałek, 23, październik 2017

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia:

Aleksandra Puton

 

Szkolny Rzecznik Praw ucznia pełni w szkole rolę mediatora w sprawach spornych zaistniałych w relacji uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, lub inny pracownik szkoły.

PLAN PRACY RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

1. Rola rzecznika:

 • propagowanie praw ucznia i dziecka,
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 • mediacja miedzy stronami konfliktu,
 • doradzanie w sytuacjach konfliktowych,
 • podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu,
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania.

2. Podstawowe obowiązki rzecznika:

 • znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka,
 • dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole,
 • zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,
 • mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia.

 

ZADANIA:

 

Lp.

Plan działania

Termin

1

Pełnienie dyżuru w każdy dzień od  10.35 do 10.55 (długa przerwa) lub w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu się.

cały rok

2

Upowszechnienie „Skrzynki pytań do rzecznika”.

wrzesień

3

Uaktualnienie gazetki Rzecznika Praw Ucznia.

cały rok

4

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

cały rok

5

Organizacja spotkań poszczególnych klas pierwszych

z Rzecznikiem Praw Ucznia

wrzesień/październik

6

Wyjaśnianie niezrozumiałych punktów Statutu Szkoły, Konwencji Praw Dziecka czy innych dokumentów szkolnych.

Według potrzeb

7

Pełnienie roli pośrednika w sporach między uczniami oraz uczniami, rodzicami i nauczycielami; dążenie do ich rozwiązania.

cały rok

8

Działania podejmowane z inicjatywy lub potrzeb uczniów.

cały rok

9

Służenie radą i pomocą uczniom w rozwiązywaniu problemów.

cały rok

10

Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

cały rok

11

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Dzień Ochrony Praw Dziecka – wystawa zdjęć pod hasłem „Moje szczęśliwe dzieciństwo”

grudzień

 

 

Statut

Kategoria: Uczniowie Opublikowano: poniedziałek, 09, październik 2017

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Kategoria: Uczniowie Opublikowano: poniedziałek, 09, październik 2017