previous arrow
next arrow
Slider

Dzwonki

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: niedziela, 26, lipiec 2020

Harmonogram dzwonków pojawi się wkrótce

Podręczniki

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: niedziela, 26, lipiec 2020

Wykaz podręczników pojawi się wkrótce

Administracja

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: niedziela, 26, lipiec 2020

Sekretariat

Elżbieta Zegadło

 

Księgowość

Elżbieta Paurowska

 

Kadra

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 24, lipiec 2020

Dyrektor Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu

Jarosław Drwięga

 

Wicedyrektor

Agnieszka Barańska

 

Kierownik szkolenia praktycznego

Monika Frygier

 

Pedagog

Mariola Zięba

 

Język polski

Agnieszka Chmielewska 

Małgorzata Kraft

Mariola Zięba

 

Historia

Agnieszka Chmielewska 

 

Filozofia

Małgorzata Kraft

 

Religia

ks. Tomasz Grzywiński

 

Język angielski

Agnieszka Barańska

Aurelia Bloch

Maciej Karabin

 

Język niemiecki

Magdalena Fryger

 

Język rosyjski

Bożena Stańczak-Bakierska

 

Matematyka

Joanna Tomczak

Marian Panas

 

Fizyka

Joanna Tomczak

 

Informatyka

Paweł Skonieczny

 

Chemia

Jarosław Drwięga

 

Biologia

Marzena Drwięga

 

Geografia

Irena Mańkowska

Monika Pawlik-Liszewska 

 

Podstawy przedsiębiorczości

Grzegorz Guzman

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Grzegorz Guzman

 

Wybrane zagadnienia z wojskowości

Dariusz Hoppe

 

Zajęcia rewalidacyjne

Joanna Zielińska

Dariusz Browarczyk

 

Przedmioty zawodowe z gastronomii

Gabriela Stolarowicz

Katarzyna Dobrzeniecka

Marzena Drwięga

Grzegorz Guzman

 

Przedmioty zawodowe z turystyki

Monika Frygier

Monika Pawlik-Liszewska

Grzegorz Guzman

 

 

 

 

 

X Przegląd Kabaretów Szkolnych

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 01, marzec 2019

Dziś 1 marca w auli naszej szkoły gościliśmy X Przegląd Kabaretów Szkolnych .

O projekcie

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: poniedziałek, 01, październik 2018

                                                                            

Głównymi celami  projektu są:

a) zwiększenie jakości kształcenia i szkolenia – rozwinięcie praktycznych umiejętności uczniów dzięki wysokiej jakości praktykom w przedsiębiorstwach,

b) rozwój ZS odnośnie lepszych treści nauczania przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego ogólnego i zawodowego,

c) promocja kształcenia zawodowego w szkole i regionie, również tego nieformalnego, poza budynkiem szkoły,

d) wsparcie koncepcji "uczenia się przez całe życie" - zmotywowanie młodzieży do ciągłego dokształcania się (podczas praktyk zauważą m.in. swoje największe "luki" w wykształceniu praktycznym),

e) zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli - zachęta do nabywania nowych umiejętności zawodowych, językowych, osobistych poprzez projekty Erasmus+, zachęta do podejmowania nowych wyzwań, większej własnej inicjatywy, większej aktywności - dla wszystkich uczestników projektu wyjazd na praktyki do Niemiec na 4 tygodnie będzie pierwszym tak długim wyjazdem zagranicznym, poza środowisko rodzinne i szkolne,

f) rozwój kluczowych kompetencji jak np. mówienie i swobodne wyrażanie myśli (m.in. ustne upowszechnianie rezultatów projektu przez uczestników), pisanie (przygotowanie raportów), umiejętność autoprezentacji,

g) rozwój kreatywności i przedsiębiorczości u młodzieży,

h) europeizacja pracy szkoły, jej umiędzynarodowienie - nawiązanie stałych kontaktów międzynarodowych z przedsiębiorstwami w Niemczech, które zaaowocują praktykami dobrej jakości, rozwój współpracy ZS z przedstawicielami rynku pracy-pracodawcami,

i) rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych - uczniowie nauczą się wykorzystania wiedzy teoretycznej ze szkoły w bezpośrednim kontakcie z Niemcami, zmniejszą barierę językową. W otoczeniu szkolnym ZS brakuje native-speakerów, którzy mogliby poprowadzić zajęcia konwersacyjne. Podczas praktyk uczeń będzie mógł na co dzień porozmawiać ze współpracownikami, kolegami, właścicielami/prezesami przedsiębiorstw,

j) wzrost kompetencji uczniów i zespołu ds. koordynacji w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych - podczas realizacji projektu uczniowie poznają narzędzie do sprawdzania biełgości językowej, wykonają prezentacje multimedialne, napiszą ankiety podsumowujące praktyki wykorzystując portal EU-Survey,

k) poprawa przejrzystości i uznawalności nabytych umiejętności - uczniowie zostaną ocenieni wg systemu wykorzystującego ECVET - opiekunowie merytoryczni w hotelach w porozumieniu z partnerem SHW oraz ZS przygotowali zadania dla praktykantów z oceną oceny i walidacją nabytych podczas praktyk efektów kształcenia,

l) wzrost samodzielności, pewności siebie, większa wiara we własne możliwości - niektórzy uczniowie mieszkają na terenach wiejskich, zagrożonych bezrobociem - wyjazd za granicę spowoduje u nich także rozwój osobisty i dowartościowanie samego siebie.

 

 

Samorząd Uczniowski

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca:

Sandra Szmeil

Zastępcy:

Agata Pliszka, Weronika Grzywińska

 

Opiekun SU:

mgr Agnieszka Chmielewska

 

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018

Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego  na rok szkolny 2017/2018:

  1. Konrad Abramczyk kl. IV T
  2. Amelia Kleina kl. IV T
  3. Agata Pliszka kl. III T

Biblioteka informacje

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 26, październik 2017

Biblioteka szkolna (wypożyczalnia, czytelnia, centrum informacji)

zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Biblioteka:

-oferuje ciekawe książki, chętnie cię widzi, nie stawia stopni, nie ocenia, rozwija twoje

zainteresowania, wzbogaca wiedzę, służy pomocą i radą, ISTNIEJE DLA CIEBIE !