FILMY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – profil humanistyczny

TECHNIKUM – technik żywienia i usług gastronomicznych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – profil biologiczno-chemiczny

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM – technik organizacji turystyki

TECHNIKUM – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej