Dotacja dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

przez | 31/05/2022

Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sztumskim a Ministrem Obrony Narodowej- Biuro do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest zakup wszystkich elementów ubioru dla uczniów obecnych klas pierwszych oraz zakupu kurtekstanowiących doposażenie wyposażenia specjalistycznego dla OPW.
Dofinansowanie: 39 712,00 zł
Wkład własny: 9 928,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 49 640,00 zł