Dofinansowania uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Dzierzgoniu.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą dofinansowania uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Dzierzgoniu.

Z satysfakcją informujemy, że uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Sztumskim, a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów w zestaw jednolitego umundurowania, a także szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Kwota dofinansowania: 63 700 zł

Całkowita wartość inwestycji: 90 100 zł