Archiwum kategorii: Rzecznik Praw Ucznia

Plan Pracy Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2022/2023

Rzecznik Praw Ucznia plan pracy, rok szkolny 2022/2023 nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim – wrzesień; upowszechnienie Skrzynki pytań do rzecznika – październik; wyeksponowanie w widocznym miejscu fragmentów aktów prawnych dotyczących praw i obowiązków ucznia oraz systemu kar i nagród, jakie szkoła może udzielić zgodnie ze Statutem, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz Punktowym Systemie Oceniania Zachowania –… Czytaj dalej »