Organizacja szkoły

Organy Zespołu Szkół w Dzierzgoniu

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski
  4. Rada Rodziców
  5. Rada Szkoły

 

Organ prowadzący szkołę

Powiat Sztumski

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Opublikował(a): Monika

Ostatnia zmiana: