Samorząd Uczniowski rok szkolny 2021/2022

przez | 22/09/2021

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022 wybrany w wyborach powszechnych 21.09.2021r.

Przewodnicząca: Joanna Kwolek z klasy III B LO

Zastępca przewodniczącej: Paulina Mazurek z klasy II B LO

Sekretarz: Sandra Mańka z klasy II B LO

Skarbnik: Hubert Kościuszko z klasy II A LO

Sekcja plastyczno-techniczna: Bartosz Bakierzyński  z klasy II A LO, Aleksander Kowalak z klasy II A LO

Radiowęzeł szkolny: Zuzanna Jończy z klasy III B LO, Zuzanna Różańska z klasy III C LO, Martyna Amarowicz z klasy II A LO

WOLONTARIAT KOLEŻENSKI ( KOREPETYCJE PRZEDMIOTOWE)

Pomocy edukacyjnej z różnych przedmiotów udzielają:

  1. Edyta Tomczyk z kl. III B LO – geografia, język polski
  2. Joanna Kwolek z kl. III B LO – wiedza o społeczeństwie, historia, język polski
  3. Zuzanna Różańska z klasy III C LO – matematyka
  4. Dominika Lipińska z kl. III BT -język polski, język rosyjski, język angielski
  5. Olga Aleksandrowicz z kl. IV T -język polski, język angielski, język niemiecki, chemia
  6. Sebastian Berk z klasy III C LO- matematyka

W strukturach Samorządu Uczniowskiego działa Wolontariat szkolny, który bierze udział w różnorodnych akcjach oraz współpracuje z instytucjami zewnętrznymi takimi jak: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Dzierzgoniu, Klub Senior Plus w Dzierzgoniu, Biblioteka Publiczna i Dzierzgoński Ośrodek Kultury.