previous arrow
next arrow
Slider

X Przegląd Kabaretów Szkolnych

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 01, marzec 2019

Dziś 1 marca w auli naszej szkoły gościliśmy X Przegląd Kabaretów Szkolnych .

O projekcie

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: poniedziałek, 01, październik 2018

                                                                            

Głównymi celami  projektu są:

a) zwiększenie jakości kształcenia i szkolenia – rozwinięcie praktycznych umiejętności uczniów dzięki wysokiej jakości praktykom w przedsiębiorstwach,

b) rozwój ZS odnośnie lepszych treści nauczania przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego ogólnego i zawodowego,

c) promocja kształcenia zawodowego w szkole i regionie, również tego nieformalnego, poza budynkiem szkoły,

d) wsparcie koncepcji "uczenia się przez całe życie" - zmotywowanie młodzieży do ciągłego dokształcania się (podczas praktyk zauważą m.in. swoje największe "luki" w wykształceniu praktycznym),

e) zwiększenie mobilności uczniów i nauczycieli - zachęta do nabywania nowych umiejętności zawodowych, językowych, osobistych poprzez projekty Erasmus+, zachęta do podejmowania nowych wyzwań, większej własnej inicjatywy, większej aktywności - dla wszystkich uczestników projektu wyjazd na praktyki do Niemiec na 4 tygodnie będzie pierwszym tak długim wyjazdem zagranicznym, poza środowisko rodzinne i szkolne,

f) rozwój kluczowych kompetencji jak np. mówienie i swobodne wyrażanie myśli (m.in. ustne upowszechnianie rezultatów projektu przez uczestników), pisanie (przygotowanie raportów), umiejętność autoprezentacji,

g) rozwój kreatywności i przedsiębiorczości u młodzieży,

h) europeizacja pracy szkoły, jej umiędzynarodowienie - nawiązanie stałych kontaktów międzynarodowych z przedsiębiorstwami w Niemczech, które zaaowocują praktykami dobrej jakości, rozwój współpracy ZS z przedstawicielami rynku pracy-pracodawcami,

i) rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych - uczniowie nauczą się wykorzystania wiedzy teoretycznej ze szkoły w bezpośrednim kontakcie z Niemcami, zmniejszą barierę językową. W otoczeniu szkolnym ZS brakuje native-speakerów, którzy mogliby poprowadzić zajęcia konwersacyjne. Podczas praktyk uczeń będzie mógł na co dzień porozmawiać ze współpracownikami, kolegami, właścicielami/prezesami przedsiębiorstw,

j) wzrost kompetencji uczniów i zespołu ds. koordynacji w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych - podczas realizacji projektu uczniowie poznają narzędzie do sprawdzania biełgości językowej, wykonają prezentacje multimedialne, napiszą ankiety podsumowujące praktyki wykorzystując portal EU-Survey,

k) poprawa przejrzystości i uznawalności nabytych umiejętności - uczniowie zostaną ocenieni wg systemu wykorzystującego ECVET - opiekunowie merytoryczni w hotelach w porozumieniu z partnerem SHW oraz ZS przygotowali zadania dla praktykantów z oceną oceny i walidacją nabytych podczas praktyk efektów kształcenia,

l) wzrost samodzielności, pewności siebie, większa wiara we własne możliwości - niektórzy uczniowie mieszkają na terenach wiejskich, zagrożonych bezrobociem - wyjazd za granicę spowoduje u nich także rozwój osobisty i dowartościowanie samego siebie.

 

 

Samorząd Uczniowski

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca:

Sandra Szmeil

Zastępcy:

Agata Pliszka, Weronika Grzywińska

 

Opiekun SU:

mgr Agnieszka Chmielewska

 

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 04, styczeń 2018

Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego  na rok szkolny 2017/2018:

 1. Konrad Abramczyk kl. IV T
 2. Amelia Kleina kl. IV T
 3. Agata Pliszka kl. III T

Biblioteka informacje

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 26, październik 2017

Biblioteka szkolna (wypożyczalnia, czytelnia, centrum informacji)

zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Biblioteka:

-oferuje ciekawe książki, chętnie cię widzi, nie stawia stopni, nie ocenia, rozwija twoje

zainteresowania, wzbogaca wiedzę, służy pomocą i radą, ISTNIEJE DLA CIEBIE !

Pedagog

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: czwartek, 26, październik 2017

Pedagog  mgr Mariola Zięba

gabinet 201

godziny pracy:

Poniedziałek - Czwartek 800 - 1400

Piątek 800 - 1300

 

Stypendium Starosty Sztumskiego

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: poniedziałek, 23, październik 2017

Uczniowie i absolwenci, którym przyznano Stypendium Starosty Sztumskiego o charakterze motywacyjnym w wyniku klasyfikacji końcoworocznej  w roku szkolnym 2016/2017.

Absolwenci:

 1. Maria Kaczmarek
 2. Natalia Wąsicka
 3. Milena Bednarska
 4. Sylwia Budka
 5. Paulina Czupyt
 6. Justyna Aleksandrowicz
 7. Sandra Haber
 8. Anna Jarzembowska
 9. Agata Dunia
 10. Dominika Szutko

Uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego:

 1. Tomasz Wilewski              - III LO
 2. Katarzyna Kruszyńska      - III LO

 Uczniowie  Technikum:

 1. Konrad Abramczyk   - IV  T
 2. Joanna Trzaska          - IV T
 3. Klaudia Standarska   - IV T
 4. Agnieszka Rakoczy   -  IV T
 5. Natalia Walkiewicz  -   IV T
 6. Alicja Zasowska          - IV T
 7. Agnieszka Pająk          - IV T
 8. Amelia Klejna              - IV T
 9. Klaudia Jarzembińska - III T
 10. Agata Pliszka                - III T
 11. Szymon Marusiak         - III T 

Uczniowie i absolwenci, którym przyznano Stypendium Starosty Sztumskiego o charakterze motywacyjnym w wyniku klasyfikacji końcoworocznej  w roku szkolnym 2015/2016.

Absolwenci:

 1. Daria Bobko
 2. Monika Dawidowska
 3. Paulina Świerczyńska
 4. Alicja Markowicz
 5. Karolina Pawlak
 6. Daria Pławska
 7. Michalina Kuc
 8. Dominika Marcińczyk
 9. Justyna Jędrzejewska
 10. Katarzyna Rokicka
 11. Jarosław Marut

Uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego:

 1. Tomasz Wilewski              - II LO
 2. Katarzyna Kruszyńska      - II LO

 

Uczniowie  Technikum:

 1. Konrad Abramczyk   - III  T
 2. Joanna Trzaska          - III T
 3. Klaudia Standarska   - III T
 4. Agnieszka Rakoczy   -  III T
 5. Milena Bednarska    -  IV T
 6. Natalia Walkiewicz  -   III T
 7. Alicja Zasowska          - III T
 8. Justyna Aleksandrowicz - IV T
 9. Sylwia Budka               - IV T
 10. Paulina Czupyt            - IV T
 11. Agnieszka Pająk          - III T
 12. Amelia Klejna              - III T
 13. Klaudia Jarzembińska - II T
 14. Agata Pliszka                - II T
 15. Martyna Mirończuk    - II T

 

Uczniowie  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej:

1. Agata Dunia             - III ZSZ

2. Katarzyna Czupyt     - II ZSZ

 

Uczniowie, którym przyznano Stypendium Starosty Sztumskiego o charakterze motywacyjnym w wyniku klasyfikacji śródrocznej  w roku szkolnym 2015/2016.

 

Uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego:

 1. Tomasz Wilewski  - I LO

Uczniowie  Technikum:

 1. Konrad Abramczyk   - II T
 2. Joanna Trzaska          - II T
 3. Klaudia Standarska   - II T
 4. Agnieszka Rakoczy   -  II T
 5. Milena Bednarska    -  III T
 6. Natalia Walkiewicz  -   II T
 7. Alicja Zasowska          - II T
 8. Justyna Aleksandrowicz - III T
 9. Sylwia Budka               - III T
 10. Paulina Czupyt            - III T
 11. Justyna Jędrzejewska    - IV T
 12. Amelia Kleina              - II T
 13. Martyna Mirończuk   - I T
 14. Klaudia Jarzembińska - I T
 15. Agata Pliszka  - I T

Uczniowie  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej:

 

1. Katarzyna Rokicka - III ZSZ

2. Agata Dunia           - II ZSZ

3. Jarosław Marut     - III ZSZ

4. Dariusz Iwasiej      - III ZSZ

Uczniowie i absolwenci, którym przyznano Stypendium Starosty Sztumskiego o charakterze motywacyjnym w wyniku klasyfikacji końcoworocznej  w roku szkolnym 2014/2015.

Absolwenci:

 1. Adrianna Wójtowicz
 2. Anna Król
 3. Martyna Krzystek
 4. Maja Sugalska
 5. Michalina Jurkiewicz
 6. Barbara Malicka
 7. Sylwia Dąbrowska
 8. Aldona Dunia
 9. Żaneta Konopka
 10. Kamil Żabiński

Uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego:

 1. Maria Kaczmarek    - II LO
 2. Natalia Wąsicka      - II LO
 3. Monika Dreślińska   -II LO

Uczniowie  Technikum:

 1. Konrad Abramczyk   - II T
 2. Joanna Trzaska          - II T
 3. Klaudia Standarska   - II T
 4. Agnieszka Rakoczy   -  II T
 5. Milena Bednarska    -  III T
 6. Natalia Walkiewicz  -   II T
 7. Alicja Zasowska          - II T
 8. Justyna Aleksandrowicz - III T
 9. Sylwia Budka               - III T
 10. Paulina Czupyt            - III T
 11. Agnieszka Pająk          - II T
 12. Amelia Klejna              - II T

Uczniowie  Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej:

 

1. Katarzyna Rokicka - III ZSZ

2. Agata Dunia           - II ZSZ

3. Jarosław Marut     - III ZSZ

Stypendyści Stypendium Starosty Powiatu Sztumskiego o charakterze motywacyjnym za rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu:

 

 1. Król Anna
 2. Wójtowicz Adrianna
 3. Stępniakowski Sylwester
 4. Rybicka Patrycja
 5. Trzęsień Weronika
 6. Pluta Magdalena
 7. Gussmann Alicja
 8. Michalina Jurkiewicz
 9. Martyna Krzystek
 10. Pioś Patrycja
 11. Kacprowicz Mateusz
 12. Doczyk Jakub
 13. Kopańska Adrianna
 14. Jędrzejewska Justyna
 15. Parafińska Karolina
 16. Piotrowska Agata
 17. Fedyrko Dawid
 18. Konopka Żaneta
 19. Skorupa Paulina
 20. Liszewski Rafał
 21. Wróblewska Natalia
 22. Woźniak Nikola
 23. Barbara Malicka
 24. Kaczmarek Joanna
 25. Żabiński Kamil
 26. Marcińczyk Dominika
 27. Pisarska Agata
 28. Gorczewska Katarzyna
 29. Laskowska Anna
 30. Sugalska Maja
 31. Melka Roksana
 32. Witkowska Joanna
 33. Śnigórski Michał

 

Stypendyści Stypendium Starosty Powiatu Sztumskiego o charakterze motywacyjnym za rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu:

 

 1. Sarnecka Manuela
 2. Sarnecka Malwina
 3. Lange Paweł
 4. Trzęsień Weronika
 5. Kutajczyk Magdalena
 6. Kuc Aleksandra
 7. Marusiak Justyna
 8. Błażejewska Martyna
 9. Czwerenko Paulina
 10. Procyk Alicja
 11. Ratajczak Daria
 12. Karol Patrycja
 13. Stępniakowski Sylwester
 14. Rybicka Patrycja
 15. Semeniuk Weronika
 16. Siebielec Sandra
 17. Piotrowska Agata
 18. Skorupa paulina
 19. Kaznowska Anna
 20. Parafińska Karolina
 21. Kubacka Natalia
 22. Magdalena Wijata
 23. Pluta Magdalena
 24. Gussmann Alicja
 25. Król Anna
 26. Wójtowicz Adrianna
 27. Jędrzejewska Justyna
 28. Kaczmarek Joanna

 

Stypendyści Stypendium Starosty Powiatu Sztumskiego o charakterze motywacyjnym za rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu:

 1. Sarnecka Manuela
 2. Sarnecka Malwina
 3. Lange Paweł
 4. Trzęsień Weronika
 5. Kutajczyk Magdalena
 6. Kuc Aleksandra
 7. Marusiak Justyna
 8. Błażejewska Martyna
 9. Czwerenko Paulina
 10. Procyk Alicja
 11. Ratajczak Daria
 12. Karol Patrycja
 13. Stępniakowski Sylwester
 14. Rybicka Patrycja
 15. Semeniuk Weronika
 16. Siebielec Sandra
 17. Piotrowska Agata
 18. Skorupa Paulina
 19. Kaznowska Anna
 20. Parafińska Karolina
 21. Kubacka Natalia
 22. Wijata Magdalena
Stypendyści Stypendium Starosty Powiatu Sztumskiego o charakterze motywacyjnym za rok szkolny 2010/2011 w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu:
 1. Sarnecka Malwina
 2. Sarnecka Manuela
 3. Procyk Alicja
 4. Kutajczyk Magdalena
 5. Węglarska Alicja
 6. Błażejewska Martyna
 7. Maczyszyn Martyna
 8. Ratajczak Daria
 9. Trzęsień Weronika
 10. Czwerenko Paulina
 11. Lange Paweł
 12. Kuc Aleksandra
 13. Golenkowicz Julia
 14. Rybicka Patrycja
 15. Mańko Adam
Stypendyści Stypendium Starosty Powiatu Sztumskiego o charakterze motywacyjnym za rok szkolny 2009/2010 w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu:
 1. Domel Natan
 2. Gieraj Joanna
 3. Sobotka Marcel
 4. Panas Damian
 5. Miszczuk Agata
 6. Sarnecka Manuela
 7. Sarnecka Malwina
 8. Procyk Alicja

Egzaminy zewnętrzne

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: poniedziałek, 23, październik 2017

Kontakt

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: niedziela, 22, październik 2017

Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 15

82-440 Dzierzgoń

tel./fax. 55-276-2627

poczta: zs_dzierzgon[@]poczta.onet.pl

budynek przy ul. Traugutta 13

tel. 55-276-26076