I Forum Samorządów Uczniowskich

Za nami I Forum Samorządów Uczniowskich, które organizowaliśmy razem ze Szkoła Podstawową im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu 
1 grudnia 2017 r. nasza szkoła była współorganizatorem I Forum Samorządów Uczniowskich.

Działanie realizowaliśmy wspólnie w ramach projektu „Bezpieczna i Otwarta Nowa Szkoła” dofinansowanego z Rządowego Programu Bezpieczna +. Na nasze zaproszenie do debaty na temat kompetencji Samorządów Uczniowskich w szkołach odpowiedziały 53 osoby z 7 szkół. Wśród gości spotkać można było Burmistrz Dzierzgonia Elżbietę Domańska, przewodniczącą Komisji Oświaty , panią Wiesławę Grzegowską, dyrektorów szkół oraz opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Pana Dariusza Browarczyka. Program spotkania przewidywał zarówno część wykładową, pracę w grupach oraz sesję posterową dotyczącą kompetencji SU. Odwiedziły nas samorządy ze szkół w Sztumie, Starym Targu, Mikołajkach Pomorskich, Barlewiczkach i Bągarcie. Spośród gości rozlosowano grę pozyskaną od Eurodirect w Dzierzgoniu a każda szkoła otrzymała pakiet 3 książek przesłany specjalnie na tę okazję od Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Było to pierwsze spotkanie tego typu. Uczestnicy podczas rozmów w kuluarach podkreślali twórczą atmosferę Forum i już zapowiedzieli swoje uczestnictwo w kolejnym planowanym za rok. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Oto krótka fotorelacja z naszego spotkania.