Rzecznik Praw Ucznia

Category: Uczniowie Published: Monday, 23 October 2017

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia:

Aleksandra Puton

 

Szkolny Rzecznik Praw ucznia pełni w szkole rolę mediatora w sprawach spornych zaistniałych w relacji uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, lub inny pracownik szkoły.

PLAN PRACY RZECZNIKA PRAW UCZNIA

 

1. Rola rzecznika:

2. Podstawowe obowiązki rzecznika:

 

ZADANIA:

 

Lp.

Plan działania

Termin

1

Pełnienie dyżuru w każdy dzień od  10.35 do 10.55 (długa przerwa) lub w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu się.

cały rok

2

Upowszechnienie „Skrzynki pytań do rzecznika”.

wrzesień

3

Uaktualnienie gazetki Rzecznika Praw Ucznia.

cały rok

4

Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

cały rok

5

Organizacja spotkań poszczególnych klas pierwszych

z Rzecznikiem Praw Ucznia

wrzesień/październik

6

Wyjaśnianie niezrozumiałych punktów Statutu Szkoły, Konwencji Praw Dziecka czy innych dokumentów szkolnych.

Według potrzeb

7

Pełnienie roli pośrednika w sporach między uczniami oraz uczniami, rodzicami i nauczycielami; dążenie do ich rozwiązania.

cały rok

8

Działania podejmowane z inicjatywy lub potrzeb uczniów.

cały rok

9

Służenie radą i pomocą uczniom w rozwiązywaniu problemów.

cały rok

10

Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

cały rok

11

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka i Dzień Ochrony Praw Dziecka – wystawa zdjęć pod hasłem „Moje szczęśliwe dzieciństwo”

grudzień

 

 

Hits: 1528